Linkarbeider, kulturtolk i barnevern, skole, barnehage

Linkarbeider, kulturtolk i barnevern, skole, barnehage

Jeg jobber som linkarbeider/kulturtolk/bru-bygger og fungerer som en sosial kulturmekler.
Jeg kan:
– tilby ICDP kurs for foreldre
– tilby seminar om barn-foreldrekommunikasjon basert på Jesper Juuls filosofi.
– jobbe direkte i saker hos barnevern som mediator
– komme med foredrag om skole-hjem/barnehage-hjem kontakt for krysskulturelle og minoritets familier
– gjennomføre introduksjon for nykommere i samarbeid med barnehage eller skole
– jobbe forebyggende i sitt kulturelle miljø og kommunale institusjoner
– produsere opplegg for økt forståelse hos foreldre
– tilby verksted i krysskulturellkommunikasjon og tospråklig oppvekst for personalemøter og ansatte i offentlige tjenester

Mitt kurs i samarbeid med FamLab

Aktuell lesing:

Kultursensitiv barnevern

Kulturtolk i barnevern. Hva er dette?

Må bygge bro mellom miljøer

Linkarbeider, kulturtolk i barnevern, skole, barnehage
LES MER

Barn med flere språk og kultur. Oppvekst og læring

Barn med flere språk og kultur. Oppvekst og læring

Flere og flere barn er født til familie hvor to eller enda flere språk eksisterer ved siden av hverandre. Jeg er selv vokst opp som et tospråklig barn og studerte tospråklighet ved UiO. Jeg synes at det å få mer enn bare ett språk rett fra fødselen og uanstrengt er en stor gave som ikke alle foreldre kan gi. Det er mange vitenskapelige bekreftelser på at barn som vokser med flere språk er mer fleksible, har bedre metaforståelse & multitaskingsevner, og klarer å konsentrere seg ved å filtrere det unødvendige bort. Ganske fristende fordeler. Ikke så rart at barn fra overklasse ofte fikk opplæring i flere språk helt fra de var små.

Men det finnes også utfordringer som går mange veier. Og det er spørsmål som kan vokse til en bekymring. Hvorfor ikke snakke om det og forberede seg hvis du er i møte med et tospråklig eller flerspråklig barn? Lurer du om morsmål (hjemmespråk) ikke hindrer læring på skole, ikke ødelegger norsk? Vil du vite hvorfor hjelpe barnet med å oppnå et ønskelig nivå i norsk.

Uansett om du er en forelder, lærer, barnehageansatt eller helsearbeide – velkommen! Jeg deler gjerne min faglig kompetanse  og personlig erfaring på et foredrag, kurs eller verksted. Du bestemmer!

Om du forstår litauisk så kan du se en kort film om fordeler ved tospråklighet

Lina Baltrukoniene. Foredrag.

Diskusjon i gruppe.

 

Barn med flere språk og kultur. Oppvekst og læring
LES MER

Språktrening og foreldreveiledning

Språktrening og foreldreveiledning

Jeg jobber som prosjektleder og gruppeleder for Norsk for MødreNorsk for mødre er gratis norsktrening for mødre fokusert rundt det å ha barn i Norge. Gjennom samtalegrupper og temamøter kan mødre styrke sin muntlige norsk eller bare møte andre mødre i en hyggelig setting og få gode idéer til hverdagslige utfordringer. Kurs ‘Norsk for mødre’ tilbys på flere Deichmanske biblioteker i Oslo. Finn din nærmeste Nabo-gruppe og bli med hvis du er en mor med innvandrerbakgrunn. Fortell om denne muligheten til noen du kjenner hvis du er en god nabo, barnevern-, barnehage-, skole- eller helsestasjonansatt.

Organisasjon Nabo-Oslo jobber for barnas skyld. Målet er å gi innvandrermødre språktrening i norsk og øke samfunnslivsforståelse. Og ikke minst gi et nettverk for arbeidstrening, personlig vekst og selvhjelp.
Jeg var med Nabo-Oslo fra starten og er en stolt styremedlem i Nabo-Oslo fra 23.01.2017.

Språktrening og foreldreveiledning
LES MER