Språktrening og foreldreveiledning

Jeg jobber som prosjektleder og gruppeleder for Norsk for MødreNorsk for mødre er gratis norsktrening for mødre fokusert rundt det å ha barn i Norge. Gjennom samtalegrupper og temamøter kan mødre styrke sin muntlige norsk eller bare møte andre mødre i en hyggelig setting og få gode idéer til hverdagslige utfordringer. Kurs ‘Norsk for mødre’ tilbys på flere Deichmanske biblioteker i Oslo. Finn din nærmeste Nabo-gruppe og bli med hvis du er en mor med innvandrerbakgrunn. Fortell om denne muligheten til noen du kjenner hvis du er en god nabo, barnevern-, barnehage-, skole- eller helsestasjonansatt.

Organisasjon Nabo-Oslo jobber for barnas skyld. Målet er å gi innvandrermødre språktrening i norsk og øke samfunnslivsforståelse. Og ikke minst gi et nettverk for arbeidstrening, personlig vekst og selvhjelp.
Jeg var med Nabo-Oslo fra starten og er en stolt styremedlem i Nabo-Oslo fra 23.01.2017.

Språktrening og foreldreveiledning