Barn med flere språk og kultur. Oppvekst og læring

Flere og flere barn er født til familie hvor to eller enda flere språk eksisterer ved siden av hverandre. Jeg er selv vokst opp som et tospråklig barn og studerte tospråklighet ved UiO. Jeg synes at det å få mer enn bare ett språk rett fra fødselen og uanstrengt er en stor gave som ikke alle foreldre kan gi. Det er mange vitenskapelige bekreftelser på at barn som vokser med flere språk er mer fleksible, har bedre metaforståelse & multitaskingsevner, og klarer å konsentrere seg ved å filtrere det unødvendige bort. Ganske fristende fordeler. Ikke så rart at barn fra overklasse ofte fikk opplæring i flere språk helt fra de var små.

Men det finnes også utfordringer som går mange veier. Og det er spørsmål som kan vokse til en bekymring. Hvorfor ikke snakke om det og forberede seg hvis du er i møte med et tospråklig eller flerspråklig barn? Lurer du om morsmål (hjemmespråk) ikke hindrer læring på skole, ikke ødelegger norsk? Vil du vite hvorfor hjelpe barnet med å oppnå et ønskelig nivå i norsk.

Uansett om du er en forelder, lærer, barnehageansatt eller helsearbeide – velkommen! Jeg deler gjerne min faglig kompetanse  og personlig erfaring på et foredrag, kurs eller verksted. Du bestemmer!

Om du forstår litauisk så kan du se en kort film om fordeler ved tospråklighet

Lina Baltrukoniene. Foredrag.

Diskusjon i gruppe.

 

Barn med flere språk og kultur. Oppvekst og læring