Linkarbeider, kulturtolk i barnevern, skole, barnehage

Jeg jobber som linkarbeider/kulturtolk/bru-bygger og fungerer som en sosial kulturmekler.
Jeg kan:
– tilby ICDP kurs for foreldre
– tilby seminar om barn-foreldrekommunikasjon basert på Jesper Juuls filosofi.
– jobbe direkte i saker hos barnevern som mediator
– komme med foredrag om skole-hjem/barnehage-hjem kontakt for krysskulturelle og minoritets familier
– gjennomføre introduksjon for nykommere i samarbeid med barnehage eller skole
– jobbe forebyggende i sitt kulturelle miljø og kommunale institusjoner
– produsere opplegg for økt forståelse hos foreldre
– tilby verksted i krysskulturellkommunikasjon og tospråklig oppvekst for personalemøter og ansatte i offentlige tjenester

Mitt kurs i samarbeid med FamLab

Aktuell lesing:

Kultursensitiv barnevern

Kulturtolk i barnevern. Hva er dette?

Må bygge bro mellom miljøer

Linkarbeider, kulturtolk i barnevern, skole, barnehage