Velkommen til min nye side jeg har laget for å fortelle hva jeg driver med. Jeg er utdannet språkviter (litauisk-norsk) og deretter kommunikasjon. Effektiv kommunikasjon uten at språkforskjeller og kulturbarrièrer hindrer flyt er det som er mitt mål og hensikt. Jeg jobber med å hjelpe foreldre eller ansatte i barnehage, skole, barneverntjeneste eller andre institusjoner. Der vi alle jobber for barnets beste.

Jeg jobber som:

kulturtolk

linkarbeider, brubygger

seminar-/kursholder

språktrener, gruppeleder

 

Jeg jobber med:

foreldreveiledning, tillitsbygging i barnvevernssaker, foreldrekompetanse

godt start i barnehage og på skole, tilvenning, barnehage-hjem skole-hjem samarbeid

tospråklighet, språkutvikling hos barn med flere språk

samfunnlivsforståelse, norsk for minoriteter

Foreldrekommunikasjon ved Lina Baltrukoniene